April 2023

Montag 03.04

Osterferien

Mai 2023

Freitag 19.05

beweglicher Ferientag

Juni 2023

Freitag 09.06

beweglicher Ferientag

Juli 2023

Montag 24.07

Sommerferien